خانه » فارکس » اموزش فارکس » اشنایی با الگوهای کندل استیک و معرفی الگو های مهم در فارکس

اشنایی با الگوهای کندل استیک و معرفی الگو های مهم در فارکس

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک یکی از قوی ترین مفاهیم معامالتی هستند، ساده، آسان برای شناسایی، و تنظیمات بسیار سودآور، یک تحقی تایید کرده است که الگوهای کندل استیک ارزش پیش بینیکننده باالیی دارند و میتوانند نتایج مثبتی ایجاد کنند.

من شخصا الگوی کندل استیک را سالها تجربه کرده ام ؛ واقعا نمیتوانم به روش دیگری روی آورم ، زیرا من هزاران استراتژی و روشهای معامالتی را بدون هیچ نتیجه ای امتحان کرده ام قصد ندارم شما را به یک جا مقدس معرفی کنم، این سیستم معامالتی کار میکند،

اما اگر به دنبال یک سیستم برنده ۱۰۰ درصدی هستید، فورویکی به شدت توصیه میکند که معامله گری را متوقف کرده و به دنبال کار دیگری بروید. الگوهای کندل استیک زبان بازار هستند، تصور کنید که دما در یک کشور خارجی زندگی میکنید و دما به زبان آنها صحبت نمیکنید. اگه حتی نتوانید یک کلمه هم بگویید، چگونه می توانید زندگی کنید؟ کار سرتی است، درسته؟؟ همین مساله در مورد معامله گری نیز صادق است. اگر بدانید چگونه الگوی کندل استیک را به روش درست مطالعه کنید، قادر خواهید بود درک کنید که این الگوها به شما در مورد پویایی بازار و رفتار معامله گران چه میگویند. این مهارت به دما کمک خواهد کرد تا در زمان مناسب وارد بازار شوید و از بازار فارکس خارج شوید.

به عبارت دیگر، این کار به شما کمک میکند در بازار متفاوت عمل کنید و به دنبال رد پای افراد باهوش به پول برسید. الگوهای کندل استیکی که من میخواهم به دما نشان دهم، مهمترین الگوهایی هستند که در بازار خواهید یافت، در این برش، قصد ندار به دما نشان دهم چگونه آن ها را معامله کنید،

زیرا در برش های بعدی توضیح داده خواهد دد. کاری که من میخواهم انجا دهید تمرکز بر آناتومی الگو و روان دناسی پشت دکل گیری آن است،

همچنین بخوانید :

شادو کندل استیکهاshadow candlesticks یا سایه ها کندل استیک”دم ها”

زیرا این به دما کمک میکند تا مهارت تشریص هر الگویی که در بازار پیدا میکنید را به دست آورید و آنچه را که در آینده به دما میگوید درک کنید

اگر بتوانید این مهارت را به دست آورید، آماده خواهید بود تا استراتژی های معامالتی و تاکتیک هایی را که در فصل های بعدی به شما آموزش میدهم، درک و کنترل کنید.

برای ورود به آرشیو آموزش کامل مبحث کندل استیک ها” اینجا “کلیک کنید

خرید vpn