خانه » آخرین اخبار » تدوین پیش نویس ویرایش جدید دستورالعمل‌های استاندارد‌های وزارت بهداشت

تدوین پیش نویس ویرایش جدید دستورالعمل‌های استاندارد‌های وزارت بهداشت

تدوین پیش نویس ویرایش جدید دستورالعمل‌های استاندارد‌های وزارت بهداشت

 

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت از تدوین پیش نویس ویرایش جدید دستورالعمل‌های استاندارد‌های وزارت بهداشت خبر داد.

سیامک سمیعی مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت کشور گفت: پیش نویس ویرایش جدید دستورالعمل های استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای استقرار نظام مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی کشور توسط آزمایشگاه مرجع سلامت تدوین و برای نظرخواهی از صاحب نظران و انجمن ها علمی آزمایشگاهی در اختیار آنها قرار گرفته است.

وی افزود: اولین دستورالعمل استاندارد آزمایشگاهی در سال ١٣٨٦ توسط این اداره کل به کلیه آزمایشگاه های پزشکی جهت اجرا ابلاغ شده و پس از خود اظهاری در سال ١٣٨٨، علاوه بر اینکه مبنای ممیزی دوره ای از آزمایشگاه های پزشکی قرار گرفت، تمدید پروانه های قانونی آزمایشگاه های پزشکی در سالهای ١٣٩٠ و ١٣٩٥ بر اساس رعایت الزامات و انطباق با این استاندارد انجام شد.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت کشور افزود: ویرایش جدید دستورالعمل استاندارد آزمایشگاه های پزشکی به لحاظ ساختار و بندهای اصلی متناظر با استاندارد بین المللی ISO 15189 است.

وی گفت: با درنظر گرفتن نیاز آزمایشگاه های کشور، شرایط موجود و ضوابط قانونی، برخی قسمت های استاندارد بین المللی تغییر یافته و یا مطالبی به آن اضافه شده است، افزودن مطالب جدید با توجه به اهمیت موضوع برای آزمایشگاه ها و اولویت های نظام سلامت بوده و به این منظور مراجعی نظیر سازمان جهانی بهداشت و منابع معتبر داخلی نیز مورد استفاده گرفته اند.

اهمیت ایجاد شبکه های آزمایشگاهی و استقرار نظام ارجاع در کشور

سمیعی افزود: به طور مثال با توجه به اهمیت ایجاد شبکه های آزمایشگاهی و استقرار نظام ارجاع، توضیحات در خصوص ارجاع بین آزمایشگاهی جامع تر از متن استاندارد بین المللی بوده و یا با توجه به لزوم ارزیابی اثر بخشی عملکرد آزمایشگاهها، بخش “شاخصهای کیفیت” و نحوه تعیین و پایش آنها با جزئیات بیشتر نسبت به بند مربوطه در استاندارد ISO 15189 مطرح شده است.

سمیعی تصریح کرد: همچنین با توجه به مشکلات آزمایشگاه ها در شناسایی خطاها و مدیریت عدم انطباق که یکی از ارکان اصلی سیستم مدیریت کیفیت است، بند های مرتبط با “مدیریت عدم انطباق” در استاندارد جدید با توضیحات بیشتری ارائه شده است.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت کشور خاطرنشان کرد: از آنجا که دستورالعمل استاندارد به استقرار نظام مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی کمک می کند، جمع آوری نظرات و پیشنهادهای صاحب نظران حوزه های مختلف آزمایشگاهی و سایر ذی نفعان خصوصا خریداران خدمت و دستگاه های نظارتی به نزدیک شدن دیدگاه ها و همچنین انتظارات از آزمایشگاه های پزشکی و خدمات آنها کمک خواهد کرد.

خرید vpn