خانه » کامپیوتر و اینترنت » آموزش » جاری شرکا چیست؟ – ماهیت حساب جاری شرکا

جاری شرکا چیست؟ – ماهیت حساب جاری شرکا

ماهیت حساب جاری شرکا : در این مطلب توضیحاتی مختصری درباره ماهیت حساب  جاری شرکا و تعریف حساب جاری شرکا و این که زیر مجموعه کدام حساب میباشد را همراه با نمونه ثبتها قرار داده ایم با فور ویکی همراه باشید ،برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید .

حساب جاری شرکاء چیست؟

حساب جاری شرکا

۱- حساب جاری شرکاء چیست؟

حساب جاری شرکاء حسابیست که صرفا جهت دریافتی ها و پرداختی های نقدی شرکاء و سهامداران با شرکت استفاده می گردد.

۲- موارد استفاده از حساب جاری شرکاء

حساب جاری شرکاء یک حساب با ماهیت بستانکار و بدهکار میباشد. به این معنی که یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای دریافتنی و یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای پرداختنی تعریف می گردد.در واقع در بستانکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری موسسه  به سهامداران است و بدهکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری سهامداران به  موسسه است.

این حساب یک حساب کمکی برای حسابداران بشمار می رود که تبادل مالی میان شرکت وشرکاء را نشان می دهد.

همچنین بخوانید:

نحوه رسیدگی به حساب فروش در حسابرسی به طور کلی

چند نمونه از اسناد حسابداری:

هنگام دریافت پول از سهامدار (مثال: واریزی توسط آقای عباسی به حساب بانک ملی شرکت)

بانک ریالی / بانک پاسارگاد ××××

جاری شرکاء / آقای عباسی ××××

هنگام پرداخت پول به سهامدار (مثال: پرداخت به آقای عباسی از حساب بانک پاسارگاد شرکت)

جاری شرکاء / آقای عباسی ××××

بانک ریالی / بانک پاسارگاد ××××

۳- ثبت های غیر مجاز با حساب جاری شرکاء

از حساب جاری شرکاء نباید در راستای فعالیتهایی مانند وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها وهمچنین انجام هزینه ها استفاده کرد به عبارت دیگر ثبت های ذیل از طریق جاری شرکاء غیر مجاز می باشد.

هزینه ها ××××

جاری شرکاء ××××

خرید ××××

جاری شرکاء ××××

جاری شرکاء ××××

حسابهای دریافتی ××××

حساب پرداختی ××××

جاری شرکاء ××××

خرید vpn