خانه » فارکس » اموزش فارکس » شادو کندل استیکهاshadow candlesticks یا سایه ها کندل استیک”دم ها”

شادو کندل استیکهاshadow candlesticks یا سایه ها کندل استیک”دم ها”

 

سایه های کندل استیک(دم ها)

شادو کندل استیکها یاسایه های کندل استیک”دم ها” ، شادو کندل استیکهاshadow candlesticks یا سایه ها کندل استیک

o سایه های بالاتر و پایین اطلاعاتی مهم در مورد جلسه معامالتی به ما میدهند.

o سایه های بالا نشان دهنده بالاترین قیمت جلسه است.

O سایه های پایین تر نشان دهنده پایین ترین قیمت جلسه است.

 فورویکی : کندل استیک ها با سایه های بلند نشان میدهند که معاملات تجاری خوبی پیش از باز شدن و بسته شدن بازار در آن فاصله زمانی رخ داده است.

. سایه های بلند

 

کندل استیک های ژاپنی با سایه های کوتاه نشان میدهند که بیشتر فعالیت های معامالتی در نزدیکی قیمت های باز و بسته ددن محدود شده است. اگر یک کندل استیک یک سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه دادته بادد، این به این معنی است که خریداران نیروی خود را به کار گرفته و قیمت را بالاتر تقاضا می کنند.اما به دلیلی، فروشندگان وارد بازار ددند و قیمت را پایین آوردند تا نزدیک به قیمت باز ددن آن جلسه پایان دهند. فارکس

اگر یک کندل استیک ژاپنی سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه دادته بادد، به این معنی است که فروشندگان نیروی خود را به کار گرفته و قیمت را پایین آورده اند. اما به دلیلی خریداران وارد بازار شدند و قیمت ها را بالا بردند تا نزدیک قیمت باز شدن، به جلسه خاتمه دهند.

در درس بعدی با اشنایی با الگوهای کندل استیک و معرفی الگو های مهم در فارکس اشنا خواهیم شد

برای ورود به آرشیو آموزش کامل مبحث کندل استیک ها” اینجا “کلیک کنید

خرید vpn