خانه » خدمات مالی » حسابرسی » نحوه رسیدگی به حساب فروش در حسابرسی به طور کلی

نحوه رسیدگی به حساب فروش در حسابرسی به طور کلی

نحوه رسیدگی به حساب فروش در حسابرسی به طور کلی

رسیدگی به حساب فروس

در این پست نحوه رسیدگی به حساب فروش در حسابرسی به طور کلی ، اقدامات مهم در رسیدگی به حساب فروش ،نکات قابل پیگیری در رسیدگی به حساب فروش میپردازیم با فورویکی همراه باشید.

  •  بررسی و محاسبه مبلغ فروش بر اساس مالیات ارزش افزوده طی سال و مبلغ فروش طبق تراز از جهت بررسی اعمال مالیات ارزش افزوده در فاکتور فروش و گرفتن آخرین مفاصا حساب مالیات ارزش افزوده
  •  تفکیک برگشت از فروش و تخفیفات و جدا کردن بخش زیر فاکتور تخفیفات
  • مطابقت سیستم فروش و سیستم مالی

همچنین بخوانید: نحوه محاسبه مالیات بردرآمداجاره اشخاص حقیقی ماده۱۳۱

  • انجام آزمون انقظاع زمانی فاکتور های فروش در انتهای دوره مالی و ابتدای دوره مالی بعد
  • بررسی فاکتورهای ابطالی
  • کنترل مطابقت موجودی کالای کاهش یافته طبق اظهارنامه و بهای تمام شده کالای فروش رفته
  • کنترل مطابقت کالای اضافه شده به انبار طبق اظهارنامه و کالای خریداری شده (هزینه های تولید)
  • تفکیک برگشت از فروش تخفیفات و کنترل تخفیفات زیر فاکتور و تعیین تخفیفاتی که ذیل فاکتور نمی باشد.
خرید vpn