خانه » آخرین اخبار » نرخ باسوادی چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ باسوادی چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ باسوادی چگونه محاسبه می‌شود؟

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش فورویکی ، در واژه‌شناسی (ترمینولوژی) آموزش و پرورش در تعریف عبارت نرخ اتلاف/Dissipation/Waste/Loss Rate آمده است: نسبت اتلاف از تقسیم نسبت نهاده به برداشته واقعى به نسبت نهاده به برداشته مطلوب حاصل مى‏شود. نهاده واقعى (تعداد سال/دانش‌آموز) یا (یا واحد درسى، دانش‌آموز) هزینه شده براى گروه معینى (مثلاً هزار نفر) از افرادی که وارد پایه اوّل یک دوره تحصیلى مى‏‌شوند.

برداشته واقعى، به‌صورت تعداد فارغ‏ التّحصیلان آن گروه در طى دوران تحصیلات آنها تعریف مى‌‏شود.

میزان تلف کردن، نابود کردن، نیست کردن، تباه کردن.

نرخ ارتقا [دانش‌آموزان]/Promotion Rate Student: نشان دهنده درصد دانش‌آموزانی است که توانسته‌اند مراحل یادگیری و ارزشیابی را با موفقیت طی کرده و در پایه بالاتر ثبت‌نام کنند. این شاخص از تفاضل تعداد دانش‌آموزان یک پایه از مردودین مشغول به تحصیل همان پایه، تقسیم بر تعداد دانش‌آموزان پایه قبل، ضربدر صد، به‌دست می‎آید.

میزان یا درصد قبول شدگان

نرخ باسوادی گروه‌های سنی/Literacy Rate of Age Groups: این شاخص از تقسیم تعداد باسوادان گروه‌های سنی (شش ساله و بالاتر، ده ساله و بالاتر، پانزده ساله و بالاتر) بر کل جمعیت هر یک از گروه‌های سنی، ضربدر صد، به‌دست می‎آید.

میزان یا درصد باسوادان

نرخ باسوادی/Literacy Rate: نرخ باسوادی افراد بالغ (بالای پانزده سال) عبارت از درصد افراد بالغی که در حد خواندن و نوشتن جملات ساده، روخوانی و روان خوانی قرآن مهارت دارند. نرخ باسوادی طبق تعریف مرکز آمار در ایران مربوط به افراد بالای شش سال است.

میزان یا درصد افرادی که توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن دارند.

نرخ ترک تحصیل/Dropout Rate: نشان دهنده درصد دانش‌آموزانی است که در طول سال‌تحصیلی، بنا به دلایلی، از حضور در مدرسه و ادامه تحصیل خودداری کرده یا از تحصیل باز مانده‌اند. این شاخص از تقسیم مجموع تعداد تارکان تحصیل (در طول سال تحصیلى، از قبول‌شدگان و از مردودین)، بر تعداد کل دانش‌آموزان به‌دست می‌‏آید:

تعداد «تارکان تحصیل طول سال» از کسر تعداد شرکت کنندگان در امتحانات از آمار تعداد دانش‌آموزان حاصل مى‏‌شود.
تعداد «تارکان تحصیل از قبول شدگان» از کسر تعداد دانش‌آموزان ارتقا یافته به کلاس بالاتر (تفاضل تعداد دانش‌آموزان یک پایه و مردودین مشغول به تحصیل همان پایه در سال بعد) از تعداد قبول شدگان به‌دست می‌آید.

تعداد «تارکان تحصیل از مردودان» از کسر تعداد دانش‌آموزان مردود مشغول به تحصیل در یک پایه در سال بعد از تعداد مردودین همان پایه حاصل مى‌‏شود.

میزان یا درصد ترک تحصیل کنندگان

نرخ تکرار پایه/Grade Repetition Rate: سهم جمعیت دانش‌آموزی که در یک پایه مشخّص در سال‌تحصیلی معین ثبت‌نام کرده و در سال‌تحصیلی آینده نیز در همان پایه تحصیلی ثبت‌نام می‌کنند. این شاخص از تقسیم تعداد مردود شدگان شاغل به تحصیل در یک پایه، در یک سال‌تحصیلی بر تعداد کل دانش‌آموزان در همان پایه، در سال‌تحصیلی قبل، ضربدر صد به‌دست می‎آید.

میزان یا درصد ردشدگان در یک پایه

نرخ تکرار/Repetition Rate: نرخ تکرار یا مردودی، تعداد مردود شدگان در امتحانات را با عنایت به تعداد شرکت کنندگان در امتحانات پایانی نشان می‌دهد.

میزان یا درصد مردودین

نرخ فارغ‌التّحصیلی/Graduation Rate: سهم جمعیت دانش‌آموزی که دوره تحصیلی متوسطه را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به دریافت گواهی‌نامه پایان این دوره شده‌اند. این شاخص از تقسیم تعداد دانش آموختگان بر کل همان جمعیت دانش‌آموزی ثبت‌نام شده در پایه اوّل ابتدایی، ضربدر صد به‌دست می‎آید.

میزان یا درصد فراغت از تحصیل

نرخ قبولی/Acceptance Rate: سهم جمعیت دانش‌آموزی که در آزمون پایانی پایه یا دوره تحصیلی مورد نظر شرکت کرده و با موفقیت آزمون‌ها را به پایان رسانده و موفق به دریافت گواهی‌نامه قبولی در آن پایه یا دوره شده‌اند که در حقیقت تعداد قبول شدگان در امتحانات را، به نسبت شرکت کنندگان، نشان می‌دهد. این شاخص از تقسیم دانش‌آموزان قبول شده در امتحانات پایانی یک سال‌تحصیلی بر تعداد کل دانش‌آموزان شرکت کننده در امتحانات همان سال، ضربدر صد به‌دست می‎آید.

میزان یا درصد قبول شدگان

نرخ گذر/Passing Rate: تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در پایه اوّل دوره تحصیلی بالاتر در یک سال‌تحصیلی مشخّص، به نسبت تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در آخرین پایه دوره تحصیلی سال‌تحصیلی قبل که از تقسیم تعداد ثبت‌نام شدگان در پایه اوّل دوره تحصیلی بالاتر، منهای مردودین مشغول به تحصیل به تعداد دانش‌آموزان آخرین پایه دوره تحصیلی پایین‌تر، در سال‌تحصیلی قبلی، ضربدر صد به‌دست می‎آید.

میزان یا درصد ارتقا یا عبور

نرخ ماندگاری:/Persistence Survival Rate: درصد دانش‌آموزان ورودی پایه اوّل ابتدایی را نشان می‌دهد که توانسته‌اند، با قبولی یا تکرار پایه/واحد درس، به پایه بالاتر ارتقا یابند و تا آن پایه ترک تحصیل نکرده‌اند. این شاخص از تقسیم تعداد دانش‌آموزان یک پایه تحصیلی منهای تارکان تحصیل در همان پایه، بر کل ثبت‌نام شدگان در طول دوره یا دوره‌های تحصیلی، ضربدر صد به‌دست می‎آید.

 

خرید vpn