مناسب ترین عکس العمل در برابر خیانت

مناسب ترین عکس العمل در برابر خیانت

بهترین عکس العمل در برابر خیانت علائم خیانت شوهر به زن

در این مقاله به مناسب ترین عکس العمل در برابر خیانت میپردازیم با فورویکی همراه باشید

از این زمان برای سرزنش خود استفاده نکنید

گرچه، ممکن است در حال حاضر چنین احساسی نداشته باشید و ممکن است همسرتان شما را برای این رفتار بد مقصر بداند، سعی کنید به یاد بیاورید که این تقصیر شما نیست. این انتخاب آنها بوده است. این طبیعت انسان است که سعی می کند برای چیزی که خود از آن شرمنده است، دیگران را سرزنش کند. آنها، اغلب به طور غریزی فکر می کنند که تقصیر کارهای خود را گردن کسی دیگر بیاندازند، این کار به آنها کمک می کند با این حقیقت کنار بیایند که آنها به اندازه ای که در این لحظه به نظر می رسد، وحشتناک نیستند. با این وجود، بسیار معمول است که در واکنش شرمندگی برای انتخاب هایی که خود آگاهانه انجام داده اند، دیگران را سرزنش کنند، اما اجازه ندهید برای شما تعیین تکلیف کنند. اگر شما با هم مشکلاتی داشته اید، راههای بسیار دیگری بوده که می توانسته به حل مسئله کمک کند.
علائم خیانت شوهر به زن
علائم خیانت شوهر به زن امری قطعی و دقیق نیست . زمانی که شما شوهرتان را دوست میدارید آخرین چیزی که به آن فکر میکنید این است که او به شما خیانت خواهد کرد . شریک زندگی باید بداند خیانت در چنین مواقعی چه احساسی به زن خواهد داد ؟ یقینا درد غیرقابل تحملی حس خواهد کرد . خیانت مرد به زن در این موقع بسیار دردناک است . حسی که زن در این مواقع پیدا میکند شاید این باشد که ای کاش در تصمیم ازدواج با او دقت بیشتری میکردم . نمیتوانید شما با خیانت بجنگید . قرار نیست خود را نابود کنید . خیانت مرد چیزی از ارزش های شما کم نکرده است . با خود اینگونه فکر نکنید که آیا من هم مقصر بوده ام . برای خیانت مرد توجیهی متصور نیست . در علائم خیانت مرد به زن زمانی میرسد که زن به همسرش بدگمان میشود . در این حالت به دنبال علائم و نشانه هایی برای اثبات خیانت است . شاید نشانه هایی را نیز پیدا کنید . اما باز تردید در دل شما موج میزند . علائم خیانت مرد به زن بیشتر حالت ذهنی و روانی دارد . پیشنهاد ما این است اول با خود او این مورد را در میان بگذارید .
پیدا کردن مقصر
تلاش برای پیدا کردن مقصر به عنوان عکس العمل بعد از خیانت همسر، از رایج ترین اتفاقات بعد از کشف خیانت است. معمولاً زوجین یکدیگر را مقصر جلوه می دهند یا به دنبال کاستی های خود می گردند. کشف خیانت همسر با انبوهی از احساسات منفی همراه است که منجر به مقصر دانستن خود می شود. این افکار باعث می شود به جای داشتن بهترین عکس العمل در برابر خیانت، افراد در خود فرو رفته و دچار سرخوردگی شوند.این واکنش به خصوص در زنان بیشتر دیده می شود. معمولاً با خیانت شوهر، زن دچار مقایسه های منفی شده و در واکنش به خیانت همسر، خود را مقصر می داند. در این شرایط موضوع اصلی یعنی خیانت به طور کل فراموش می شود و کسی به فکر تصمیم گیری یا ترمیم رابطه نیست. به طور معمول زمانی که خیانت در رابطه زناشویی اتفاق می افتد، هر دو شریک در آن سهم دارند. اما پیدا کردن مقصر اصلی تأثیری در حل مشکلات رابطه شما ندارد.
باز نشر از نینی باندیدگاه خود را بگذارید